Ansvarlig redaktør: Erling Ekroll • webredaktør: Monica Beckstrøm
Besøksadresse: Hedmarksgata 15, 0658 Oslo • Postadresse: Postboks 6552, Etterstad, 0606 Oslo
tlf: 22 08 71 00 • fax: 22 08 71 01 • post@sondagsskole.no • Kontonr: 8220.02.81027